Antigama (feat W.Komendarek) – Out Beyond

Władysław Komendarek – Keys, Voc

Łukasz Myszkowski - Voc
Sebastian Rokicki - Gtr
Sebastian Kucharski - Bass
Paweł Jaroszewicz - Drums